La sira a la calata di lu suli
già si priparanu li piscatura
pigghiannusi la riti e la lampara
li mittinu na varca cu primura.
A notti funna niscinu li varchi
illuminati di lu lustri di luna
e metri remanu li piscatura
cantanu tutti 'n coru sta canzuna.

Jetta la riti jettala
tirala quannu è china
si vo piscari bonu
e avire assa fortuna.
Tira la riti tirala
u to travagghiu veni
pagatu e ripagatu
dopu tanti sudura
pagatu e ripagatu
dopu tanti sudura.

A picca a picca sta cchianannu u suli
e già sunnu arrivati a la marina
ci sunnu granni viecchi e picciriddi
ca ci fannu gran festa ai piscatura.
Hannu li vrazza stanchi i piscatura
ma remanu cu forza e cu primira
picchi sannu ca stannu pi turnari
a strinciri e a vasari li so cari.

Jetta la riti jettala
tirala quannu è china
si vo piscari bonu
e avire assa fortuna.
Tira la riti tirala
u to travagghiu veni
pagatu e ripagatu
dopu tanti sudura
pagatu e ripagatu
dopu tanti sudura.